اين محصول از مواد پرو پيلن pp تهيه شده و در دستگاه بيلر جهت بسته بندي گندم..

ادامه مطلب...