اين محصول با استفاده از مواد پلي اتيلن در دو اندازه كوچك و بزرگ توليد شده و جهت..

 

ادامه مطلب...